Advocatenkantoor Heirman

Artikels

HUWELIJKSVOORDELEN EN CONTRACTUELE ERFSTELLINGEN BIJ ECHTSCHEIDING

 

 

PRINCIPIEEL VERVAL VAN HUWELIJKSVOORDELEN EN CONTRACTUEL ERFSTELLINGEN BIJ ECHTSCHEIDING

  1. Inleiding

Wanneer echtgenoten in het huwelijksbootje stappen beschikken zij over verschillende opties wat betreft het aan te nemen huwelijksstelsel.

Lees meer

update: naamgeving en gelijkheid tussen man en vrouw

Tot voor kort kreeg een kind in geval van onenigheid tussen de ouders betreffende de naam de naam van de vader of de naam van de meemoeder.

Lees meer

flitsboetes onbemande camera's ongeldig

Onderstaande de tekst van een arrest van het Hof van Cassatie dd. 13.12.2016 waarbij deze oordeelde dat boetes uitgeschreven op basis van gegevens van onbemande flitscamera's ongeldig zijn nu er geen voorafgaande toelating is van de privacycommissie om de geflitste nummerplaten van de betrokken voertuigen te mogen opzoeken.

Lees meer

Betwistingsrecht biologische vader

geen betwistingsrecht voor vermeende biologische vader ten aanzien van Nederlandse erkenner van kind

Lees meer

arrest Beneluxgerechtshof :dekking verplichte aansprakelijkheidsverzekering ivm niet-bereden voertuig

geen materiƫle aanraking is geweest tussen een niet-bereden bromfiets en de persoon of de goederen van de benadeelde, brengt niet mee dat de aansprakelijkheid van de persoon die de bromfiets aan de hand leidt, niet gedekt is door de verplichte aansprakelijkheidsverzekering

Lees meer

ouderlijk gezag en voogdij bij overlijden ouders

Wat gebeurt er met de kinderen wanneer één of beide ouders komen te overlijden?

 

 

Ouderlijk gezag

 

Minderjarige kinderen, nl.

Lees meer

Opzeg van de woninghuurovereenkomst door de huurder

De wetgever heeft vrij strikte regels ingevoerd in geval van verhuring van een woning die tot hoofdverblijf van de huurder wordt bestemd.

Lees meer

vrijgave huurwaarborg

Vrijgave van huurwaarborg

Aan het einde van een huurovereenkomst rijzen vaak vragen rond de vrijgave van de huurwaarborg.

Een zekerheid is dat die vrijgave slechts zal gebeuren indien een schriftelijk akkoord tussen de huurder en verhuurder wordt voorgelegd dan wel bij gebreke aan dergelijk akkoord na voorlegging van een rechterlijke beslissing.

De waarborg wordt vrijgegeven ofwel aan de huurder

Lees meer

Kan verhuurder het houden van huisdieren verbieden?

Vaak wordt in huurcontracten vermeld dat een huurder geen huisdieren mag houden in de gehuurde woning.

Vooreerst kan worden opgemerkt dat er geen enkel wetsartikel of andere norm bestaat die uitdrukkelijk het recht toekent aan een huurder om een huisdier te houden.

Lees meer

Naamgeving en gelijkheid tussen man en vrouw

Het Grondwettelijk Hof heeft zich begin dit jaar op 14 januari 2016 uitgesproken over de gelijkheid tussen man en vrouw op vlak van naamgeving aan gezamenlijke kinderen (GwH 14 januari 2016, nr.

Lees meer