Advocatenkantoor Heirman

De advocaten en bemiddelaars
Peter Heirman

Peter Heirman

Peter Heirman studeerde in juli 1991 met onderscheiding af als licentiaat in de rechtsgeleerdheid aan de Universiteit te Gent.

Thans is hij meer dan 25 jaar actief aan de Gentse balie.

Hij volgde diverse bijkomende opleidingen waaronder deze tot 'curator-vereffenaar' en 'bewindvoerder'.

Hij volgde tevens bijkomende opleidingen 'bemiddeling' en 'specialisatie bemiddeling in burgerlijke en handelszaken'.

Hij is erkend bemiddelaar voor burgerlijke en commerciële zaken.

Hij was werkzaam als lesgever 'ondernemingsrecht' en 'arbiter' bij arbitragegeschillen. 

Zonder zich daartoe te beperken, heeft hij een grondige juridische kennis opgebouwd en heel wat ervaring opgedaan in handels- en vennootschapsrecht, advies aan firma's in financiële moeilijkheden, incasso van onbetaalde facturen, personen- en familierecht (echtscheidingen, vereffening-verdeling, erfenissen, kinderen en minderjarigen, onbekwamen, naamsverandering, betwisting vaderschap, erkenning, adoptie, enz), verbintenissenrecht, intellectuele eigendom- en auteursrecht, medisch recht (medisch ongeval met of zonder aansprakelijkheid, procedures voor Fonds Medische Ongevallen,...), verkeersrecht (verkeersongevallen, snelheidsovertredingen, inbreuken alcohol, vluchtmisdrijf, enz...), aansprakelijkheidsrecht, aannemings- en bouwrecht en sportrecht.

info@advocaatheirman.be

Toni Van Laer

Toni Van Laer behaalde in juli 2011 haar diploma Master in de Rechten met onderscheiding aan de Universtiteit te Gent, optie burgerlijk en strafrecht.

Vervolgens startte zij op 1 oktober 2011 aan de Gentse balie.

Haar interesse in de advocatuur gaat in het bijzonder uit naar het personen- en familierecht, aansprakelijkheidsrecht en consumentenrecht.

Inmiddels behaalde zij het certificaat "Bijzondere Opleiding Jeugdrecht", zodanig dat zij als jeugdadvocate kan optreden voor minderjarigen.

Zij volgde tevens een bijkomende opleiding 'bewindvoerder'.

Zij is erkend 'bemiddelaar in familiezaken'.

Zij behandelt ook dossiers in jeugdzaken via kosteloze rechtsbijstand.

Daarnaast gaf zij les aan Syntra Midden-Vlaanderen in verschillende opleidingen inzake vastgoed en was zij actief in het Justitiehuis te Gent.

toni.vanlaer@advocaatheirman.be

 

externe medewerkers-advocaten

Advocatenkantoor Heirman werkt samen met verscheidene advocaten dewelke ieder gespecialiseerd zijn in hun vakgebied.