Advocatenkantoor Heirman

Tarieven en Privacy

 

Tarieven

 

De rekening bestaat uit een deel erelonen en een deel kosten.

Deze kosten omvatten de gerechtskosten (rolrechten, deurwaarderskosten, vertalingen, gerechtsdeskundigen, enz...) alsmede algemene kosten zoals aanleg dossier (75 euro), kantoorkosten, verplaatsingen (0.5 euro/km), kosten voor kopies (0.30 euro), faxen en redactie briefwisseling (10 euro/blad), redactie procedurestukken (12 euro/blad), verwerking mails, enz.

De erelonen worden in principe berekend volgens een uurtarief vanaf € 140,00. Afhankelijk van de aard, hoogdringendheid, ervaring en deskundigheid alsmede het behaalde resultaat kan dit tarief aangepast worden.

Vanaf 01/01/2014 zijn de diensten van advocaten onderworpen aan een BTW-tarief van 21%. Alle bedragen vermeld op de website zijn BTW exclusief.

Tijdens de loop van een dossier worden provisies of voorschotten gevraagd waarna bij het afsluiten van het dossier een eindafrekening wordt overgemaakt waarop de reeds betaalde provisies worden toegerekend. 

Voor bedrijven kan er ook een abonnementsprijs afgesproken worden.

Het meest nuttige is met een concreet probleem op consultatie te komen waarbij dan concrete afspraken inzake het ereloon worden vastgelegd.

 

Privacy policy

 

Bescherming van persoonsgegevens

BVBA Advocatenkantoor Heirman en medewerkers (hierna “wij” of “ons”) hechten groot belang aan de bescherming van de persoonsgegevens en het recht op privacy.

Onderstaand zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die door u via onze website worden verstrekt.

De verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt met de nodige zorg.

Bij eventuele verdere vragen, kunt u ons uiteraard steeds contacteren per post, per mail of per telefoon.

BVBA Advocatenkantoor Heirman

Ruilare 89B

9080 Lochristi.

KBO nr. 0833.258.803

E-mail: info@advocaatheirman.be

Tel: 09/220.75.01

 

Verwerking persoonsgegevens

De persoonsgegevens die via deze website worden verstrekt, worden verwerkt door BVBA Advocatenkantoor Heirman en medewerkers conform de toepasselijke regelgeving.

Indien u ons via de website wenst te contacteren, wordt u verzocht om uw naam, e-mailadres of gsm-nummer mede te delen.

De persoonsgegevens worden enkel verwerkt op basis van de toestemming van de betrokkene voor het doeleinde waarvoor ze worden ingezameld, nl. juridische dienstverlening.

De gegevens worden niet langer dan nodig bewaard.

 

Beveiliging gegevens - doorgifte aan derden

De nodige voorzorgsmaatregelen werden getroffen met het oog op beveiliging van de verstrekte gegevens.

De persoonsgegevens worden enkel doorgegeven aan derden indien dit nodig zou zijn voor het doeleinde waarvoor ze verzameld werden dan wel indien de wet ons daartoe verplicht.

De persoonsgegevens worden in geen geval gebruikt voor commerciële doeleinden.

 

Inzage en rechten betreffende de eigen persoonsgegevens

Eenieder heeft het recht inzage te vragen in de eigen persoonsgegevens, deze te verbeteren en te verzoeken om verwijdering ervan.

Indien u een dezer rechten wenst uit te oefenen, verzoeken wij u ons te contacteren met kopie van uw identiteitskaart. Dit gebeurt in principe kosteloos, tenzij uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig zou zijn.

U heeft tevens het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit indien u het niet eens zou zijn met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken dan wel verwerken.

 

Wijzigingen

Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd, mede aan de hand van wijzigende regelgeving. Wijzigingen worden steeds op deze pagina bekend gemaakt. Deze privacy policy werd voor het laatst bijgewerkt op 31.05.2018